Ubuntu Filosofie

Wij werken vanuit de Ubuntu filosofie, dat haar oorsprong vindt in Afrika. “Ik ben omdat wij zijn”. Om vanuit ‘Ubuntu’ te kunnen acteren / reageren, moet je de uitgangspunten kennen, en ….. de ander kunnen zien: het ‘zijn’ van de ander, het ‘hart’ van de ander, het ‘wezen’ van de ander. “Ik zie jou” is daarmee een heel centraal uitgangspunt achter het concept en de designs van Ubuntu Social Design.

Daarmee kan je, vanuit een ‘Ubuntu houding’, respect hebben voor de ander, compassie hebben met de ander, begrip hebben voor de ander. Om op die manier gezamenlijk verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Voor de mensen, de natuur, de aarde.

Favicon

Onze visie

Stel je een leven voor zonder enig perspectief om ooit deel te nemen aan de economie, de arbeidsmarkt. Een leven waar men geacht wordt geen nut te hebben. Een leven aan de zijlijn van de maatschappij. Dan groeit wrok en neemt het leven je waardigheid weg. In Afrika wordt waardigheid meer gewaardeerd dan rijkdom.

De (jeugd)werkloosheid in Zuid Afrika is gigantisch. Daarvoor zijn er verschillende oorzaken, zoals:

  • Erfenis van apartheid en slecht onderwijs en opleiding;
  • De mismatch tussen arbeid en aanbod;
  • De gevolgen van de wereldwijde recessie van 2008/2009, de trage economische groei en recent opgevolgd door een nieuwe crisis;
  • Algemeen gebrek aan belangstelling voor ondernemerschap;
  • Corruptie en wanbeheer van overheidsmiddelen.

 

Om een (begin van een) perspectief aan jongeren te bieden realiseert Ubuntu Social Design banen in de creatieve industrie. Onze focus ligt daarbij op de situatie in Zuid Afrika, maar vanwege de ‘corona crisis’ zien we ons ook genoodzaakt om dit initiatief nu te starten vanuit de Nederlandse samenleving, waar een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen, ook altijd nog een uitdaging is.

Onze ambitie wordt verwezenlijkt door in diverse werkgelegenheidsprojecten te investeren en door met design producten een nieuwe inclusieve arbeidsmarkt en samenleving vorm te geven.

Methodisch model